EdetGruppen

En informell grupp har bildats som vi har valt att kalla "EdetGruppen". Syftet med gruppen är att försöka dokumentera en del av alla de gamla foton och filmer som finns om Lilla Edet. På denna hemsida (www.lillaedetbilder2.se) och på www.lillaedetbilder.se kommer vi sedan att visa en del av det vi kommit fram till. Eftersom vi passerat max gränsen på 3300 bilder/sida, har vi blivit tvungna att lägga materialet på två hemsidor. På denna sida (www.lillaedetbilder2.se) kommer vi att samla bilder och filmer från kommunens ytterområden och på www.lillaedetbilder.se lägger vi material från kommunens centrala delar. Vi hoppas att Ni besöker båda sidorna. På filmsidorna visar vi ett urval av Edetfilmer.

Gruppen har följande medlemmar: Nedre från vänster; Ingmar Gustavsson, Arne Martinsson, Simon Jonson, Roger Sjöblom, Jeffrey Boman; övre från vänster; Klas Larsson, Toby Andersson,  Bengt-Arne Westerlind.

Vi lånar mer än gärna Era gamla foton för scanning.

Ni kan kontakta oss via: edetgruppen@lillaedetbilder2.se
070-6553261

Vår vän och mentor Inge Ohlson har lämnat oss i sorg och saknad. Inge avled den 13 oktober 2018. Inge var en av eldsjälarna för att starta ”EdetGruppen” år 2011 med avsikten att försöka dokumentera en del av alla de gamla foton och filmer som finns om Lilla Edet. Inge har betytt oerhört mycket för kulturlivet i Lilla Edet. Inge var en verklig eldsjäl på många sätt och denna glöd behöll han livet ut.

Inges stora samling av åtskilliga tusentals gamla fotografier som han arbetat med under 40 år har utgjort ryggraden i gruppens arbete. Han har dokumenterat stora delar av samhället, både i ord och bild. Det ligger mycket detektivarbete bakom alla fakta kring bilderna. Bilderna finns samlade tillsammans i god ordning med faktauppgifter som årtal, namn och platser i pärmar.  Vi är tacksamma för att fått ta del av Inges otroliga minne och sakkunskap om gamla Lilla Edet. Inge delade med sig av allt sitt material och kunnande med glädje. Inge var verksam in i det sista i gruppens arbete och det är med värme vi minns hans drivkraft och glädje i att få dela med sig.

 

I ljust minne bevarad

Vännerna i EdetGruppen