Bild 2074 Radhus under uppförande vid Stallvägen på Ström