Bild 2088 Panorama bild från Ström mot Lilla Edet. På höger sida Berg Östra. År 1984. Foto Klas Larsson