Bild 3825 Detta kort är taget från öster. Vi ser närmast en båt i slussen, lägg också märke till slottets fina trädgårdsodlingar. Kortet ar taget innan det var byggt någon kiosk vid korsvägen