Bild 4250 På detta kort ser vi att den nybyggda landsvägen är med längs järnvägspåret. Vi kan också se en annan väg vi inte har märkt av tidigare, den går här från brukshandeln söderut intill järnvägen, det var utfartsvägen från det gamla tegelbruket.