Bild 1156 Högelidstorpet vid Utby i början av 1980-talet