Bild 3755 Kortet visar barnhemmet i Hjärtum efter tillbyggnad, framför hemmet
står föreståndarinnan och två medarbetare samt en del barn. Bland barnen är Arnold Lidaräng och en flicka som hette Rut