Bild 913. Skolklass i Åsbräcka. Från vänster övre raden: Arne Petrusson, Karl-Gustav Holm, Rudolf Engberg, Sven Holm, Olle Eriksson, Helge Östling, Göran Turesson, Henry Andersson. Nedre från vänster Bernt Brorsson, Bengt Johansson, Egron Eriksson, Gun Petrusson, Aina Petrusson, Kerstin Petrusson, Rune Olofsson, Alvar Nilsson, Rune Eriksson.