Bild 2062 Slumpån arbeten efter höjningen av älven 1916 2