Bild 3921 Harry Jacobsson som var kyrkvaktmästare och skötte gravarna under flera år