Bild 3926 Harry Jacobsson, kyrkvaktmästare och pastor Edvard Hallén