Bild 4018 Mangårdsbyggnaden på Holmen fotograferad från nord-väst