Bild 4024 Fotot taget hos Otto och Josefina Thorsson i Sannersbyn. Fr.v. Otto Thorsson med sönerna Knut, Erik, Gunnar.