Bild 3868 Gammalt flygfoto över Västerlanda kyrkby. Längst ner på kortet ser
vi det en gång så modema ålderdomshemmet, byggnadsåret var 1914. Det revs någon gång i slutet av 70-talet, hade då använts som lagerlokal i många år.