9. jan, 2015

Mer bilder på Ström

Har lagt till 38 bilder på Inland och Ström från Inges samlingar./Bengt-Arne