Bild 121 SCA Lilla Edet med höglagret som byggdes 1989