Bild 4758 Från v. Morgan Gedda, Gunnar Hedlund, Göran Zackrisson